www.bodvarschjelderup.org

Gjemt er ikke glemt

Dette er en bok skrevet av Bodvar Schjelderup

"Helgenkongen. En avsluttet historie – eller er den ikke slutt? Nøkler til et mulig svar."

Forside
Foto Av Bodvar Professor Grethe Authén Blom argumenterer i sin lille bok ‘Helgenkonge og 'helgenskrin’ (NDR 1994) for at liket som kom tilbake til Domen i 1564 var en ‘stedfortreder’ for Olavs levninger.

Dette virker mer enn sannsynlig: Olav Engelbrektsson kunne ikke forlate borgen og landet uten å ha sikret knoklene etter helgenen. Disse ble følgelig lagt i et mindre skrin og mest sannsynlig godt skjult et sted i de tykke murene.

Da svenskene la borgen i ruiner i 1564, var ødeleggelsene store. En steinrøys hadde begravd det meste av det som var igjen av byggverket. Men rydde- og restaureringsarbeiderne fant ikke spor av noe relikvieskrin i de nedraste steinmassene. De befinner seg derfor – mest sannsynlig – fremdeles inne i murverket.

I så fall er det på høy tid å ‘vekke Olav Åsteson’ fra hans søvn der i mørket ... la ham få slippe frem og gi nye ord til visjonene sine ... og, for oss, å lytte til ham med et åpent sinn. Er det mulig ? Kan det lykkes ?
Les boken on-line ved å klikke på bokomslaget.
Denne boken er på 74 sider i PDF-format, og kan lastes ned og/eller leses gratis.